Technisch Engels is pittig

Voor een Nederlander is het relatief eenvoudig om de Engelse taal onder de knie te krijgen. Dat komt doordat de taalfamilies van het Nederlands (Germaans) en Engels (Anglicaans) enigszins verwant zijn. Hierdoor zijn er woorden die in beide talen hetzelfde zijn of sterke gelijkenissen vertonen. Ondanks dat het Nederlands en het Duits nog dichter bij elkaar liggen, is het voor een Nederlander dus niet zo moeilijk om Engels te spreken. Veel Nederlanders zijn deze wereldtaal dan ook machtig. Toch is er een verschil tussen Engels en technisch Engels. Die laatste variant, technisch Engels, is bij lange na niet zo gemakkelijk als het reguliere Engels.

Grote verschillen

Tussen de Engelse spreektaal en het technisch Engels is er groot verschil. Het Engels spreken is überhaupt al anders dan het schrijven van de taal, dat vaak formelere vormen aanneemt. Maar nog formeler is het gebruik van technisch Engels. Wat technisch Engels precies inhoudt, zal ik u in de volgende alinea’s proberen duidelijk te maken.

Technisch Engels

Net als alle andere talen beschikt het Engels over een technische variant. Het beste is dit te vergelijken met jargon. Neem een willekeurig, technisch vak. Bijvoorbeeld een computerprogrammeur. Hij zal woorden gebruiken die bij veel mensen niet bekend zijn. Dit jargon kan vergeleken worden met een technische variant van een taal. In het technisch Engels kan er bijvoorbeeld gedacht worden aan een technische beschrijving van de werking van een product of apparaat in een zogenoemde gebruiksaanwijzing.

Ik wil een stuk technisch Engels vertalen: wat moet ik doen?

Ik kan me goed voorstellen dat u niet uit de voeten kan met een stuk technisch Engels. Veel begrippen en woorden zijn voor u waarschijnlijk onduidelijk, waardoor u een behoefte heeft aan een goede vertaling van deze technische variant van het Engels. Maar waar moet u zijn om zo’n vertaling te laten uitvoeren? Natuurlijk, u kunt gebruik maken van één van de vertaalmogelijkheden op het internet. Interglot en vertalen.nu zijn voorbeelden van online vertalingssites, maar deze sites kunnen slechts woorden of delen tekst vertalen. Daarnaast is de vertaling vaak niet nauwkeurig en die van het technisch Engels al helemaal niet. Ook Google (met Google Translate) heeft geen oplossing voor dit probleem. Het beste kunt u dus een vertaalbureau inhuren.…